Τιμές

Ορθογναθική Χειρουργική

› Single jaw / one piece 300 ευρώ
› Double jaw (one piece Maxilla, up to two pieces Mandible) 700 ευρώ
› Εξειδικευμένα περιστατικά κατόπιν συνεννόησης
 • Περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες προεγχειρητικές ακτινογραφίες (Παν / Κεφ / CB-CT).
 • Ενσωμάτωση του δικού σας σχεδίου θεραπείας στο Dolphin 3D Surgery.
 • Αποστολή εικόνων με τις μετακινήσεις των οστικών τμημάτων και την πρόβλεψη των μαλακών ιστών.
 • Τροποποίηση του σχεδίου θεραπείας από εσάς όσες φορές απαιτείται.
 • Παραγωγή 3D ναρθήκων, ενδιάμεσου και τελικού, με σκοπό τη χρήση τους για κατασκευή από οδοντοτεχνίτη των χειρουργικών ναρθήκων.
 • Εκτίμηση του αποτελέσματος (TMJ, αεραγωγός, οστικά τμήματα, μαλακά μόρια, κτλ.) με αλληλεπίθεση τομογραφιών, όσες φορές επιθυμείτε (δεν περιλαμβάνονται μετεγχειρητικές τομογραφίες).

Ανατομικά Μοντέλα

Scull (Nasion included) 300 ευρώ

Maxilla (Nasion included) 180 ευρώ

Quadrant 70 ευρώ

Mandible 180 ευρώ

Νάρθηκες Εμφυτευμάτων

Νάρθηκας οδοντικά στηριζόμενος, για φρέζα Pilot, 1 εμφύτευμα 140 ευρώ
Για κάθε επόμενο εμφύτευμα 30 ευρώ

 • Οι τιμές (για τα ανατομικά μοντέλα) περιλαμβάνουν το βασικό χειρισμό των δεδομένων DICOM ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της ανατομίας των ασθενών κατά τη στιγμή της σάρωσης.
 • Οι τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν φόρους (όπου απαιτείται).
 • Η αποστολή  μέσω courier είναι δωρεάν.
 • Για πολλαπλές εκτυπώσεις του ιδίου μοντέλου συγχρόνως, εφαρμόζεται μια έκπτωση 30% σε όλα τα μοντέλα μετά την πληρωμή του πρώτου.
 • Οι τιμές είναι ενδεικτικές και το κόστος θα οριστικοποιηθεί στο e-mail αποδοχής.