Ορθογναθική Χειρουργική

Υπολογιστικά καθοδηγούμενη Ορθογναθική Χειρουργική

Από εσάς χρειαζόμαστε:

 1. Τομογραφία CBCT
  Η λήψη πρέπει να γίνει σε κεντρική σχέση. Μόνον τομογραφίες από τα ιατρεία μας στην Κρήτη και τομογραφίες από συνεργαζόμενα ιατρεία της υπόλοιπης Ελλάδας γίνονται δεκτές για αξιολόγηση.
 2. Δυο σετ γύψινων εκμαγείων του φραγμού, καλής ποιότητας.
  Το αποτύπωμα πρέπει να έχει ληφθεί σε χρόνο κοντινό με την λήψη της ακτινογραφίας (λιγότερο από 1 εβδομάδα) και τα δόντια να μην μετακινηθούν μέχρι το χειρουργείο. Το ένα σετ  εκμαγείων θα πρέπει να μας σταλεί με τα δόντια κολλημένα (σταθερά) στη θέση της προβλεπόμενης τελικής σύγκλισης. Το δεύτερο σετ με τα εκμαγεία χωριστά.
 3. Σχέδιο θεραπείας, με τον τρόπο που εργάζεστε πάντα, με τις μετακινήσεις των οστικών τμημάτων.
 4. Φωτογραφίες του ασθενή (πρόσθια/πλάγια) σε NHP.
 5. Επικοινωνία για διευκρινίσεις.

Από εμάς θα πάρετε:

Νάρθηκες (ενδιάμεσος και τελικός) με σκοπό την τοποθέτηση τους σε αρθρωτήρα και την πραγμάτωση του σχεδίου θεραπείας με νάρθηκες από τον οδοντοτεχνίτη. Οι δικοί μας νάρθηκες θα μεταφέρουν το σχέδιο θεραπείας στον αρθρωτήρα χωρίς να απαιτείται πλέον χειρουργική εκμαγείων ή χρήση προσωπικού τόξου.

Αλλά και:

 • Μετακινήσεις οστικών τμημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες σας και παραγωγή 3D εικόνων στις νέες θέσεις.
 • Μετρήσεις μετατοπίσεων και επαφών μεταξύ οστικών τμημάτων.
 • Προσομοίωση του τελικού αποτελέσματος στους μαλακούς ιστούς.
 • Εκτίμηση όγκου και διαστάσεων αεραγωγού.
 • Μετεγχειρητική εκτίμηση του αποτελέσματος και σύγκριση με προεγχειρητική εικόνα μέσω επίθεσης των τομογραφιών.
 • Εκτίμηση και σύγκριση κατάστασης κροταφογναθικών αρθρώσεων.
 • Εκτυπωμένο ανατομικό μοντέλο τόσο στην αρχική όσο και στην
  τελική θέση των οστικών τμημάτων. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται
  με εξτρα χρέωση.

Πλέον ο ορθοδοντικός και ο γναθοπροσωπικός χειρουργός μπορούν να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα του σχεδίου θεραπείας και να το μεταβάλουν εάν χρειαστεί, πριν το χειρουργείο.

Αλλά και μετά το χειρουργείο με μια δεύτερη τομογραφία μπορούμε να εκτιμήσομε ποσοτικά τις μετακινήσεις των οστικών τμημάτων αλλά και των μαλακών ιστών. Προσομοιώνουμε τις γνάθους και το κρανίο με το Dolphin 3D Surgery που διαθέτομε ενώ μπορούμε να εκτυπώσουμε οποιοδήποτε οστικό τμήμα στον 3D printer μας.

Με τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας σχετικά με την υλοποίηση οποιοδήποτε σχεδίου θεραπείας.