Ανατομικά Μοντέλα

Ανατομικά μοντέλα βασισμένα σε δεδομένα CT / CBCT

Με τα εξατομικευμένα ανατομικά μοντέλα μας και με πραγματικά το ελάχιστο του κόστους , ιδιαίτερα και συγκρινόμενοι με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, η χειρουργική ομάδα επιτυγχάνει:

  • Ακριβή εκτίμηση της ανατομίας του ασθενή
  • Μια νέα ματιά σε διαγνωστικές πληροφορίες
  • Πρακτική εξάσκηση στην χειρουργική επέμβαση πριν την είσοδο στο χειρουργείο
  • Μειωμένο χρόνο στο χειρουργείο
  • Καλύτερη συνεννόηση τόσο μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας όσο και με τον ασθενή
  • Μια εικόνα αναφοράς κατά την διάρκεια της επέμβασης